Sekte Kristen Awal dari Nasrani sebagai Gerakan Milenarian Tari Hantu

Seorang penduduk asli Amerika bernama Wovoka, tetapi dikenal lebih baik dalam sejarah sebagai Jack Wilson, diangkut ke surga pada tanggal 1 Januari 1889 selama gerhana matahari, dan di hadapan Allah ia melihat sebuah penglihatan surga, sebuah tempat indah yang dihuni oleh banyak kawanan permainan liar. Dia melihat leluhur di surga menghabiskan waktu dengan gembira dalam …

Continue reading "Sekte Kristen Awal dari Nasrani sebagai Gerakan Milenarian Tari Hantu" »